LOGO CIMBALFEST 2017
ZÁHLAVÍ CIMBALFEST 2017

PODMÍNKY ÚČASTI

Věkový limit a soutěžní kategorie

Interpretační soutěž je rozdělena do čtyř věkových kategorií a je určená pro české i zahraniční cimbalisty:

 

a) I. kategorie - rok narození 2007 a mladší

b) II. kategorie - rok narození 2004 a mladší

c) III. kategorie - rok narození 2000 a mladší

d) IV. kategorie - rok narození 1989 a mladší

 

Soutěž v sólové hře na cimbál proběhne ve všech kategoriích ve dvou kolech. 

Soutěž pro cimbálová dua je pro všechny kategorie jednokolová.

 

Termín a místo konání soutěže

XII. ročník soutěže v sólové hře na cimbál a VIII. ročník soutěže pro cimbálová dua se uskuteční v době od 22. do 26. května 2019 ve Valašském Meziříčí.

 

Pořadatel festivalu

XIII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL CIMBÁLU pořádá Cimbálová asociace České republiky ve spolupráci se ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí pod záštitou města Valašské Meziříčí, Zlínského kraje a Ministerstva kultury ČR.

 

Další podmínky účasti

a) Hra zpaměti v sólové hře na cimbál je povinná ve všech soutěžních kolech.

b) Všichni soutěžící musí hrát povinnou předepsanou skladbu, jinak budou ze soutěže diskvalifikováni.

c) Podmínkou účasti na soutěži cimbálových duet je, aby se alespoň jeden hráč z dua účastnil interpretační soutěže v sólové hře na cimbál. 

d) O zařazení do kategorie v soutěži cimbálových duet rozhoduje rok narození staršího interpreta.

e) Při výběru skladeb pro cimbálová dua dejte přednost skladbám komponovaným přímo pro dva nástroje, hra zpaměti není u duet podmínkou, soutěžící si obrací noty sami. Změny v soutěžním repertoáru je možné písemně nebo e-mailem nahlásit organizátorovi soutěže do 30. 04. 2019. Po tomto datu nejsou již žádné změny oznámeného soutěžního repertoáru možné. Při registraci je soutěžící povinen odevzdat notový materiál všech hraných skladeb ve dvou kopiích pro účely odborné poroty.

f) Soutěžní vystoupení jsou veřejná.

g) Audio a video záznamy, pořízené v průběhu festivalu, jsou majetkem pořadatele festivalu, který má oprávnění s nimi disponovat.

i) Soutěže se může zúčastnit každý, kdo splňuje stanovené podmínky.

j) Porota si vyhrazuje právo přerušit soutěžní výkony přesahující časový limit. 

k) O udělení všech cen rozhoduje porota. Soutěžní porota může některou z cen neudělit. Nositelé 1. ceny získávají titul „laureát soutěže“.

l) Ocenění soutěžící vystoupí na závěrečném galakoncertu. Porota rozhodne o vystupujících na závěrečném galakoncertu a jejich repertoáru. Účast vybraných vítězů soutěže na galakoncertu v sobotu 25. května 2019 je podmínkou pro obdržení ocenění, případně dalších udělených cen.

 

Soutěžní podmínky, soutěžní repertoár, hodnocení soutěže a další ustanovení o udělení cen jsou vydány v jazyce českém a anglickém.

V případě sporu platí jako autentický jazyk český.

PARTNEŘI FESTIVALU
valmez
valmez
valmez