LOGO CIMBALFEST 2017
ZÁHLAVÍ CIMBALFEST 2017

HISTORIE FESTIVALU

foto history2MEZINÁRODNÍ FESTIVAL CIMBÁLU vznikl v roce 1995, jeho pořadatelem je Asociace cimbalistů České republiky (dříve Občanské sdružení cimbalistů České republiky) se sídlem ve Valašském Meziříčí. Za dobu více jak dvacetileté historie, se festival stal prestižní a výjimečnou možností multižánrové prezentace tohotoástroje pro profesionální umělce i amatéry a výchovu mladé hudební generace cimbalistů. Je jedinou akcí s tak širokým zaměřením v České republice a také naprosto unikátní v celé Evropě.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL CIMBÁLU se koná každé dva roky v reprezentativních prostorách města Valašské Meziříčí. Tyto svátky cimbálové hudby jsou vždy dlouhodobě připravovány organizačním týmem složeným ze členů Asociace cimbalistů České republiky, přátel a příznivců cimbálu, spolu se ZUŠ Valašské Meziříčí a dalšími institucemi Zlínského kraje. Mezi pravidelné podporovatele festivalu patří Město Valašské Meziříčí, Fond kultury Zlínského kraje, Ministerstvo kultury ČR, nadační fondy a renomované podniky Zlínského kraje.

foto history3

Hlavní programové proudy Mezinárodního festivalu cimbálu

  • Interpretační soutěž v sólové hře na cimbál - zúčastňují se soutěžících, ve věku od 8 do 30 let z České a Slovenské republiky, Maďarska, Běloruska, Moldávie, Ukrajiny a dalších zemí.

  • Soutěž pro cimbálová dua - objevuje nové možnosti využití nástroje a také iniciuje potřebu zajištění originální literatury pro toto seskupení.

  • Autorská soutěž – Vítězné skladby jsou prezentovány v průběhu festivalu. Soutěž je určena pro začínající i renomované hudební skladatele a podporuje vznik nové koncertní literatury a její výsledky jsou nezbytné pro další rozvoj cimbálové hry. Soutěž je v odborných kruzích velmi pozitivně hodnocena.

    foto history1  foto history4
PARTNEŘI FESTIVALU
valmez
valmez
valmez